exzentriq academy logo

Dansk

Udgangspunkt i individuelle behov

Danskundervisningen tager udgangspunkt i elevens individuelle behov. Det kan være forberedende undervisning i forhold til uddannelsesønsker eller støtte til forbedring af deres skriftlige fremstilling og refleksion. Danskundervisningen kan både være opkvalificerende, vedligeholdende, eller foregå som en målrettet indsats mod en afgangseksamen. Alt sammen med afsæt i elevens udfordringer og motivation, og med fokus på lysten til at lære.

Danskfaget handler grundlæggende om sprog og kommunikation. Det omfatter både mundtlig og skriftlig kommunikation og har til formål at udvikle elevernes evner til at forstå, anvende og reflektere over forskellige sammenhænge. Når vi udvider vores sprog, udvikler vi nemlig også os selv og vores forståelse af verden.

Oneway

Exzentriq arbejder også med en ny platform, Oneway, hvor danskfaglige opgaver har omdrejningspunkt i gamer-universet. Her kan eleven arbejde med tekster inden for esport. Skrive manuskripter til streaming og reklametekster til vores elitehold eller analyse- og gruppeopgaver omkring spil og gaming.

Dansk i virkeligheden

Dansk indeholder også ADL-temaer, som at skrive jobansøgninger eller træning i at aflæse budskaber og nyheder på nettet.

Vores undervisning tager så vidt muligt afsæt i noget, som giver mening for eleven, og kan bruges i virkeligheden. Om det er uddannelsesrettet eller en specifik kompetence som kræver at skrive- og talefærdighederne højnes.