exzentriq academy logo

LAB

LAB – Et opkvalificerende tilbud til unge imellem 15 –40 år

Et LAB-forløb er et afklarende udviklingsforløb, som henvender sig til uddannelses- og aktvitetsparate unge mellem 15-40 år, der har behov for en særlig indsats i forhold till fremtidig uddannelse og/eller job. Exzentriqs LAB-forløb retter sig direkte mod en øget selvhjulpenhed, samt arbejds- og uddannelsesparathed. Forløbet kan også være et opkvalificerende tilbud mod en treårig HF-uddannelse.

Info

Navn: LAB
Andre betegnelser: Loven om Aktiv Beskæftigelse
Varighed: 13 uger med mulighed for forlængelse

Linjer

Se linjer

En del af et fællesskæb

Elever på Exzentriq vil opleve en kreativ og motiverende indgang til læring og udvikling, som skal motivere eget ønske om, at tage del i hverdagen på Exzentriq. Det betyder, at fokus i første omgang er, at være en betydningsfuld og ligeværdig del af et fællesskab, der bygger på meningsfuldhed, ejerskab og plads til at udvikle sig – dette kalder vi revitalisering. Det mener vi er det bedste udgangspunkt for social, faglig og personlig udvikling.

FAQ

Indhold og fokusområder

Forløbet indeholder:

  • PAS-test
  • Brobygning til uddannelse med mulighed for at færdiggøre 9. eller 10. klasse
  • En dagligdag med ligesindede
  • Individuelle samtaler og sparring
  • Individuel udvikling til læringsforløb
  • Studievejledning

Vores LAB-forløb er på 3 – 9 måneder. Her bliver man en integreret del af Exzentriq, hvor vi nytænker den gængse tanke omkring udvikling og læring. Der vil være forskellige opgavetyper – praktiske som teoretiske, undervisning, træning, motion og coaching. Igennem den gode relation, vil Exzentriq udstikke en retning som passer den individuelle uddannelses– og/eller arbejdsevne. 

I forløbet arbejder vi med: 

Personligt;
Søvn og døgnrytme, kost og sund livsstil, strategier til overblik, håndtering af stressende situationer, temperament, håndtere konstruktiv kritik og nederlag, dedikation, vedholdenhed, ansvar, mental og fysisk træning, udholdenhed, planlægning, struktur og psykoedukation.

Socialt;
At være holdspiller, socialt samvær og kommunikation, hjælpsomhed, organisering, samarbejde og ledelse, online-adfærd, digital takt og tone, sociale medier, at være rollemodel, kammeratskab og forebyggelse af ensomhed, samt træning i at indgå i relationer og lærende fællesskaber med andre mennesker.

Fagligt;
Analytiske og strategiske færdigheder, kendskab til hardware- og software systemer, planlægning af og deltagelse i sociale events, marketing/eksponering på eksempelvis sociale medier, drift af esportcaféen (praktiske opgaver, kundebetjening og økonomi mv.), video-, musik- og billedredigering, æstetik samt vedligehold af fagfaglig udvikling og undervisning.

Vi tilbyder desuden morgenvækning i forløbet.

Afklaring & opkvalificering

  • I det afklarende forløb, på 3 måneder, tages der udgangspunkt i et anerkendt kompetenceevalueringsværktøj, PAS-screening, der dels giver et klart overblik over den unge/voksnes færdigheder og udviklingsområder og dels giver tydelige indikatorer for, hvordan potentialer bedst højnes med henblik på at træde ind – og blive – på to af livets største samfundsinstitutioner: arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

    I den opkvalificerende del vil der fokuseres på udvikling af sociale- og læringsrelaterede kompetencer, der skal medvirke til en større uddannelsesparathed. Her vil de opnå de nødvendige kompetencer i forhold til at indgå på en uddannelse.

Den røde tråd

Som noget nyt og helt unikt inden for LAB-tilbud, tilbyder Exzentriq i samarbejde med Aalborghus en glidende overgang over i en specialtilrettelagt 3-årige HF for unge/voksne med særlige behov. Med et opkvalificerende forløb på Exzentriq, vil den unge således være klædt på socialt og fagligt til at deltage i den 3-årige HF. Vores HF er en fuldt ud gældende HF, som er lavet i samarbejde med Aalborghus Gymnasium. Her vil lærere fra Aalborghus Gymnasium undervise på linje med et ordinært gymnasium, mens eleven stadig modtager den understøttende indsats fra Exzentriq. Undervisningen foregår i et klasselignende forløb med en stamklasse, hvor eleven har en fast klasse. Første år vil undervisningen foregå fra Exzentriqs lokaler. På andet år vil der være enkelte fag på Aalborghus Gymnasium. Og på det sidste år, vil undervisningen udelukkende foregå på Aalborghus. På den måde sikre vi en glidende overgang med ro til at falde til i uddannelsessystemet.

Kontakt os angående LAB

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Find vej

Letbane
Tog

Letbane

Stå af ved Dokk1

Gåtur fra bussen

Følg Europaplads i sydgående retning. Drej vil venstre af Mindet og sving til højre, når du ser Havnevej. Følg Havnevej til enden til du rammer Filmbyen. Indgangen er på den anden side af bygningen.

Link til google maps rute

Transport med tog

Stå af på stationen i Aarhus Centrum.
Følg Ny Banegårdsgårdsgade og drej til højre ved Sønder Allé. Kryds vejen til du rammer Toldbodgade. Følg Toldbodgade til den ender og drej til højre af Europaplads. Gå ca. 20 meter og kryds vejen, til du følger Mindet. Drej til højre af Havnevej og gå ca. 20 meter til du rammer Filmbyen. Indgangen er på modsatte side af bygningen.

Link til google maps rute