exzentriq academy logo

Skoletilbud

Exzentriq Skoletilbud

Exzentriq Academys skoletilbud er et opbyggende forløb, hvor der tages udgangspunkt i de individuelle behov for at finde en gangbar vej mod at finde tilbage i skole- og undervisningsregi. Først og fremmest vil du på Exzentriq opleve, at du er en betydningsfuld og ligeværdig del af et fællesskab, der bygger på meningsfuldhed og med plads til at udvikle sig socialt, fagligt og personligt. Denne fælleskabsramme skal danne et rart miljø for læring.

Info

Navn: Skoletilbud
Varighed: 4-26 uger med mulighed for forlængelse. 
Adgangskrav: Udskoling, 7.-10. klasse
Mål: Gradvist at vende tilbage til ordinær skole

Linjer

Se linjer

Læring gennem interesse

I skoleforløbet forstår vi læring som noget med mange indgangsvinkler, og vores tilgang til læring er derfor mere kreativ og pragmatisk end det, som eleven kommer fra. Det mener vi, øger muligheden for, at motivere eleven til at medvirke aktivt i dagligdagen på Exzentriq på en bidragende og demokratisk måde, samt at blive klar til at komme videre i job eller uddannelse.

FAQ

Målgruppe

Vores tilbud gælder for elever i skolevægring i udskolingen (7.-9. / 10. klasse). Vi har særlig succes med unge, der eksempelvis har: 

 • Autisme, ADHD eller lignende 
 • Følgediagnoser som angst m.m.
 • Mobning  
 • Manglende støtte og begrænsede ressourcer 
 • Tegn på tilstedeværelse af en PDA-profil

Indhold 

Vi arbejder først med at stressreducere og nedsætte krav, og fokuserer på fremmøde, som første skridt på vejen tilbage til skolegang. Herefter arbejder vi nysgerrigt i fællesskab med eleverne og netværket omkring dem, for sammen at etablere en meningsgivende hverdag, hvor eleven gradvist får afprøvet forskellige kompetencer inden for f.eks. esport, programmering, fotografering, praktikker ud af huset, ADL træning, cafedrift, viceværtsopgaver med mere.  

Forløbet kan indeholde elementer, som f.eks.

 • Træning af døgnrytme, fremmøde og gradvis optrapning i tid   
 • Afklaring af hvilke personlige, sociale eller faglige udfordringer, der kan ligge til grund for skolevægring. 
 • Motivationsafklaring    
 • Morgenvækning og bustræning   
 • Faglig undervisning i flere fag  
 • Strategier til at kunne mestre krav i relation til et skoleliv   

Der arbejdes mod, at eleven gradvist vender tilbage til skolen. Eksempelvis kan eleven i starten af overgangsfasen have de fleste timer hos Exzentriq, hvilket gradvist nedtrappes i takt med, at timerne i skolen øges. Når eleven er sluset tilbage i et fuldt undervisningstilbud, er der mulighed for at aftale eksempelvis kontaktpersonsstøtte fra Exzentriq for at mindske risikoen for tilbagefald. Igennem hele forløbet arbejder Exzentriq i tæt dialog med den unges nære netværk, samt med alle relevante fagpersoner og institutioner.  

Varighed

4-26 uger med mulighed for forlængelse. 

Ekstra tilbud

Der kan foretages en PAS screening, og der udarbejdes statusrapporter efter aftale.

Kontakt os angående skoletilbud

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Find vej

Letbane
Tog

Letbane

Stå af ved Dokk1

Gåtur fra bussen

Følg Europaplads i sydgående retning. Drej vil venstre af Mindet og sving til højre, når du ser Havnevej. Følg Havnevej til enden til du rammer Filmbyen. Indgangen er på den anden side af bygningen.

Link til google maps rute

Transport med tog

Stå af på stationen i Aarhus Centrum.
Følg Ny Banegårdsgårdsgade og drej til højre ved Sønder Allé. Kryds vejen til du rammer Toldbodgade. Følg Toldbodgade til den ender og drej til højre af Europaplads. Gå ca. 20 meter og kryds vejen, til du følger Mindet. Drej til højre af Havnevej og gå ca. 20 meter til du rammer Filmbyen. Indgangen er på modsatte side af bygningen.

Link til google maps rute