exzentriq academy logo

Engelsk

For de fleste er engelsk en naturlig del af deres liv igennem gaming. Derfor er der stor interesse for at udvikle et ordforråd på et mere fagligt plan og få grammatikken på plads.

Engelskbog