exzentriq academy logo

Spiludvikling

Spiludvikling handler både om kodning, 3d modellering og optagelse af lydeffekter.

Eleverne lærer udvikler-progammer som eksempelvis UNITY, og lærer hvordan virkemidler og programmering spiller sammen.

Mand i hvid t-shirt, der spiller på et håndholdt device